Välkommen till Huvudavtalsnämnden

Den 22 juni 2022 slöt Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Huvudavtalen innehåller bl.a. bestämmelser om anställningsskydd (Kap. 3). I syfte att säkerställa att det finns möjlighet för parterna att i tvister om avtalets innebörd avge gemensamma uppfattningar har Svenskt Näringsliv, LO och PTK enats om att inrätta en Huvudavtalsnämnd. Nämnden har till uppdrag att avge yttranden rörande den rätta uttolkningen avseende Kap 3.