Nämnden består av en ledamot från varje part. Ledamoten kan sätta annan person i sitt ställe när sammanträde påkallas. Part har dock också rätt att adjungera ytterligare en person till nämnden som har rätt att delta i sammanträde. Parterna kan också överenskomma om att adjungera ytterligare personer.

LO

Torbjörn Johansson
Ledamot
Avtalssekreterare, LO
Tommy Andersson
Ersättare
Enhetschef avtalsfrågor, LO
Lena Maier Söderberg
Adjungerad
VD och chefsjurist, LO- TCO Rättsskydd
Dan Holke
Adjungerad
F.d. chefsjurist, LO- TCO Rättsskydd

PTK

Martin Wästfelt
Ledamot
Förhandlingschef, Unionen
Camilla Frankelius
Ersättare
Förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer
Malin Wulkan
Adjungerad
Chefsjurist, Unionen
Helena Hedlund
Adjungerad
Ansvarig för avtal och villkor, PTK.

Svenskt Näringsliv

Mattias Dahl
Ledamot
Vice vd, Svenskt Näringsliv
Beata Hammarskiöld
Ersättare
Chef Arbetsgivarsamverkan, Svenskt Näringsliv
Bengt Johansson
Adjungerad
Arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv
Henrik Olander
Adjungerad

Processchef, Svenskt Näringsliv