Fråga om klargörande av begreppet “placerad hos kundföretaget” i 12 a § uthyrningslagen respektive tredje kapitlet § 10 i Huvudavtalet (LO) mm.